Ankieta
Ocena postaw i jakości świadczonych usług przez Pracowników
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie

Szanowni Państwo,
Zapraszam do wypełnienia krótkiej ankiety, mającej na celu poznanie Państwa zdania na temat postaw współpracujących z Państwem Pracowników MOPS.

Bardzo zależy mi na stałym monitoringu oraz podnoszeniu jakości sposobów współpracy z Państwem oraz doskonaleniu systemu świadczonych na Państwa rzecz usług, dlatego też dziękuję z góry za udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania.

Andrzej Czekaj

Dyrektor Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Sopocie

W której z komórek organizacyjnych MOPS załatwiał(-a) Pan/Pani sprawę lub czego ona dotyczyła?
Dział Pracy Socjalnej
Dział Pomocy Instytucjonalnej i Rehabilitacji Społecznej
Dział Pieczy Zastępczej
Punkt Interwencji Kryzysowej
Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego
INNY

Jak często korzysta Pan/Pani ze wsparcia pracowników MOPS?
Korzystam po raz pierwsz
Raz - dwa razy w roku
Raz na kilka lat
Częściej

Jak Pan/Pani ocenia postawę współpracującego z Panem/Panią Pracownika MOPS?
(proszę zaznaczyć liczbę od 1 do 5, liczba 1 oznacza ocenę najniższą, a liczba 5 oznacza ocenę najwyższą)
12345
Uprzejmość i kultura obsługi
Obiektywizm - bezstronność i bezinteresowność
Kompetencje i wiedza merytoryczna
Odpowiedzialność i uczciwość
Sposób i jawność przekazywania informacji
Sumienność i szybkość załatwienia sprawy

Czy kiedykolwiek miał(a) Pan/Pani do czynienia z sytuacją, kiedy pracownik MOPS zachował się nieetycznie?
TAK
NIE