Ankieta

Ocena postaw i jakości świadczonych usług przez Pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie

Szanowni Państwo,

Zapraszam do wypełnienia krótkiej ankiety, mającej na celu poznanie Państwa zdania na temat postaw współpracujących z Państwem Pracowników MOPS.

Bardzo zależy mi na stałym monitoringu oraz podnoszeniu jakości sposobów współpracy z Państwem oraz doskonaleniu systemu świadczonych na Państwa rzecz usług, dlatego też dziękuję z góry za udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania.

Wypełnione ankiety proszę składać w skrzynkach znajdujących się bezpośrednio przy wejściach do budynków MOPS w Sopocie, lub przesłać je w wersji elektronicznej zgodnie z informacjami umieszczonymi na stronie www.mopssopot.pl

Andrzej Czekaj

Dyrektor Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Sopocie

1. W której z komórek organizacyjnych MOPS załatwiał(-a) Pan/Pani sprawę lub czego ona dotyczyła?

Dział Pracy Socjalnej
Dział Świadczeń
Dział Pomocy Seniorom I Osobom Niepełnosprawnym
Dział Pieczy Zastępczej
Punkt Interwencji Kryzysowej
Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego
Środowiskowy Dom Samopomocy-Ośrodek Adaptacyjny
INNY

Jaki rodzaj sprawy?

2. Jak często korzysta Pan/Pani ze wsparcia pracowników MOPS?

Korzystam po raz pierwszy
Raz - dwa razy w roku
Raz na kilka lat
Częściej

3. Jak Pan/Pani ocenia postawę współpracującego z Panem/Panią Pracownika MOPS?

(proszę zaznaczyć liczbę od 1 do 5, liczba 1 oznacza ocenę najniższą, a liczba 5 oznacza ocenę najwyższą)

Uprzejmość i kultura obsługi 1 2 3 4 5

Obiektywizm - bezstronność i bezinteresowność 1 2 3 4 5

Kompetencje i wiedza merytoryczna 1 2 3 4 5

Odpowiedzialność i uczciwość 1 2 3 4 5

Sposób i jawność przekazywania informacji, 1 2 3 4 5

Sumienność i szybkość załatwienia sprawy 1 2 3 4 5

4. Czy kiedykolwiek miał(a) Pan/Pani do czynienia z sytuacją, kiedy pracownik MOPS zachował się nieetycznie?

TAK
NIE

Jeśli TAK to proszę opisać daną sytuację: